Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Prosze wybrać właściwy dla Państwa instytucji rodzaj umowy.


Umowa Finasowa (typu MONO-BENEFICIARY)

Umowa MONO-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest szkoła (pojedyncza instytucja). 

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I  : Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II : Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V : Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD] 
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [WORD PL] [WORD EN]
- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [WORD] [PDF]
Zał. VI : Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VII :Formularz zgłoszeniowy [WORD]
Zał. VIII:Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE
[WORD PL] [WORD EN]
Zał. IX : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl


Umowa Finasowa (typu MULTI-BENEFICIARY)

Umowa MULTI-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Organ Prowadzący (koordynator konsorcjum) podpisujący umowę w imieniu instytucji partnerskich.

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I  : Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II : Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu,Lista pozostałych beneficjentów
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie[PDF]
Zał. V : Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów [WORD]
Zał. VI: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentami a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD] 
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [WORD PL] [WORD EN]
- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  [WORD] [PDF]
Zał. VII: Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał.VIII: Formularz zgłoszeniowy
 [WORD]
Zał. IX :Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE
[WORD PL] [WORD EN]
Zał. X : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl


Umowa Finasowa dla państwowych jednostek budżetowych

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I  : Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II : Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V : Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD] 
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [WORD PL] [WORD EN]
- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  [WORD] [PDF]
Zał. VI : Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VII :Formularz zgłoszeniowy [WORD]
Zał. VIII:Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min. zakres wymagany przez FRSE
[WORD PL] [WORD EN]
Zał. IX : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2017.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTU

  • Pełnomocnictwo MANDATE[DOC] - dotyczy wyłącznie konsorcjów
  • Hasło weryfikacyjne do ankiety beneficjenta w systemie OnLine FRSE - przesłane w formie elektronicznej
  • Instrukcja wypełnienia ankiety w sytemie OnLine FRSE
  • Zestawienie planowanych mobilności - wypełnienie tabeli pozwala zweryfikować FRSE liczbę planowanych mobilności
  • Instrukcja wypełnienia Harmonogramu Mobilności [PDF]

Wykaz dok. niezbędnych do podpisania umowy finasowej 2018