Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

„School Power” – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację projektów mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach programu Erasmus+.

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom kończącym działania projektowe merytorycznych i finansowych informacji dotyczących prawidłowego rozliczenia realizowanych inicjatyw oraz sposobów i metod promowania a także upowszechniania rezultatów projektu.

Spotkanie zaplanowano:

Warszawa 20.05.2019r.
Hotel Mercury ul. Złota 48/54, Warszawa

PROGRAM

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie).

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia będzie zapewniony catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
p. Magdaleną Sroczyńska: e-mail: magdalena.sroczynska@frse.org.pl;  tel.: 22 46 31 579.


Szkolenie nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Konkurs 2018

Uprzejmie dziękujemy za bardzo duze zainteresowanie oraz udział w szkoleniach dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs 2018, które odbyły się 24.09.2018 r. oraz 01.10.2018r. Mamy nadzieję, że poznane na nim zagadnienia i wymiana doświadczeń pomogą Państwu w realizacji projektów na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkoleń.

Powitanie

Umowa finansowa

Zarządzanie finansami w projekcie


Zarządzanie projektem Centrum Zdrowia Dziecka 24.09.2018r.

Zarządzanie projektem Szkola Podstawowa im. J. Lompy 01.10.2018r.

Umowa finansowa pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem

System Mobility Tool +


Terminy i miejsce:

24 września 2018 r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa - program szkolenia [PDF]

01 października 2018 r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa - program szkolenia [PDF]