Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

UMOWA FINANSOWA

Prosze wybrać właściwy dla Państwa instytucji rodzaj umowy.


Umowa Finasowa (typu MONO-BENEFICIARY)

Umowa MONO-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest szkoła (pojedyncza instytucja). 

Warunki szczególne [podpisywanie indywidualnie z beneficjentem] [PDF]

Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
Zał. I  : Opis projektu
[dołączony do Warunków szczególnych]
Zał. II : Szacunkowy budżet projektu
[dołączony do Warunków szczególnych]
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD]
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL][EN]
- Warunki ogólne [PDF]
- Oświadczenie uczestnika projektu [WORD] [PDF] 

Zał. V : Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych –
udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Wniosek o zmianę w Umowie [WORD] (instrukcja wypełniania i złożenia wniosku o zmianę znajduje się w zakładce INSTRUKCJE)


Umowa Finasowa (typu MULTI-BENEFICIARY)

Umowa MULTI-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Organ Prowadzący (koordynator konsorcjum) podpisujący umowę w imieniu kilku szkół (instytucji partnerskich).

Warunki szczególne [podpisywanie indywidualnie z koordynatorem] [PDF]
Warunki ogólne
umowy finansowej [PDF]
Zał. I  : Opis projektu
[dołączony do Warunków szczególnych]
Zał. II : Szacunkowy budżet projektu
[dołączony do Warunków szczególnych]
Zał. III: Zasady finansowe i umowne
[PDF]
Zał. IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami projektu

- Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD]
- Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]
- Warunki ogólne [PDF]
- Oświadczenie uczestnika projektu [WORD] [PDF] 

Zał. V   : Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
Zał. VI  : Lista pozostałych Beneficjentów
– indywidualna dla konsorcjum
Zał. VII : Min. zakres danych
koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VIII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych
– udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Wniosek o zmianę w Umowie [WORD] (instrukcja wypełniania i złożenia wniosku o zmianę znajduje się w zakładce INSTRUKCJE)ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY DLA PROJEKTÓW POWERSE (DOTYCZY WYŁĄCZNIE BENEFICJENTÓW DLA KTÓRYCH ORGAN PROWADZĄCY NIE JEST PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ)

Decyzją Zarządu FRSE umowy Beneficjentów z:
a) budżetem całkowitym do 100 000,00 PLN,
dla których organ prowadzacy nie jest państwową jednostka budżetową, podlegają zabezpieczeniu należytego wykonania umowy poprzez: weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
[WZÓR WEKSLA]
[DEKLARACJA WEKSLOWA]
[WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA Z WEKSLEM IN BLANCO I DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ]

b) budżetem całkowitym powyżej 100 000,00 PLN,
dla których organ prowadzacy nie jest państwową jednostka budżetową, podlegają zabezpieczeniu należytego wykonania umowy poprzez (jeden sposób zabezpieczenia do wyboru):

1. Weksel in blanco z poręczeniem majątkiem prywatnym wszystkich członków Zarządu organu prowadzącego Beneficjenta
[WZÓR WEKSLA]
[DEKLARACJA WEKSLOWA]
[WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA Z WEKSLEM IN BLANCO Z PORĘCZENIEM I DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ]

lub
2. Gwarancja bankowa lub
3. Gwarancja ubezpieczeniowa lub
4. Raty refundowane